Mga may-ari ng Pribadong Ari-arian

Oportunidad

Ikaw ba’y naghahanap ng tamang solusyon para sa iyong multifamily land o kaya development? Pakiramdam mo ba minsan na ang iyong mga proyekto ay napakalaking responsibilidad at naghahanap ka ng kasagutan?

Sa aming mahigit na tatlumpong taon (30 yrs) karanasan sa multifamily real estate, ang Terra International Realty ay nakalikom ng malawak na kaaalaman sa lahat ng aspeto ng development, refinancing at proseso ng repositioning para sa lahat ng uri ng multifamily housing at ang market. Nagbibigay kami ng consulting support sa lahat ng level ng multifamily life cycle, propesyonal na paggabay, at maasahang tagapamahala pinansyal ng inyong proyekto.Ang aming positibong repotasyon sa pagkakaroon ng malalim na pakikipagrelasyong personal sa aming mga kliyente na nakatanggap samin ng mas madaliang pag-unawa sa lahat ng kumplikasyon sa industriya ng multifamily.

Maaring gabayan ng Terra International Realty ang inyong mga proyekto mula sa konsepto hanggang sa pagkumpleto para makagawa ng makabulohang resulta sa lahat ng bahagi ng land acquisition, entitlements, financing, construction, lease up and iba pa. Huwag hayaang kayo ay mapangibabawan ng proseso; sa halip, magtiwala sa inyong reputasyon at karanasan, at personal na tignan ang resulta ng inyong pamumuhunan.

Makipag-ugnayan na sa Terra International Realty upang alamin kung paano makakatulong ang aming serbisyo upang makamit inyong makamit ang inyong layunin.