Awtoridad sa Pabahay

Oportunidad

Sa loob ng mahigit na 30 taon, ang Terra International Realty ay patuloy na tumutulong sa bawat kawanihan ng Pabahay sa paggawa ng natatangi at abot-kayang pabahay sa mga karapat-dapat na komunidad sa buong California. Kami ay naglalaan ng higit na pagpapahalaga sa pangmatagalang relasyon sa mga “Housing Authority at partners sa Financing Industry, na nagbibigay ng suporta para sa ikalulutas ng problema at upang matagumpay na maisulong ang isang kasunduan. Aming kinikilala ang pangangailangan ng inyong ahensya ng mahigpit na organisasyon, teknikal na kadalubhasaan at kakayahang bumagay para masigurado na ang bawat dokumento na kumakatawan sa inyong kasunduan, mula sa pinansyal na aplikasyon sa kasunduan hanggang sa pamamahala ng ari-arian, ay ang tamang representasyon ng inyong ninanais na abot-kayang komunidad ng pabahay.

Ang Terra International Realty ay matatag na naniniwala na ang mataas na kalidad pero abot-kayang pabahay ay hindi lang basta tirahan; kundi, maaari rin itong magbigay ng access sa edukasyon, pagmulan ng matinding tiwala sa sarili at palakasin ang sosyalisasyon ng komunidad.

Kami ay lagi at buong handa na tulungan kayong mas padaliin ang inyong produksyon ng pabahay sa pamamagitan ng aming pangkalahatang serbisyo na gagabay sa inyong proyekto mula sa pag-konsepto hanggang sa pagkumpleto ng inyong pabahay. Kami sa Terra International Realty ay handa rin magbigay ng propesyonal na pag-alalay sa inyong mga tauhan.

Kami ay may malawak na karanasan sa mga sumusunod:

 • Acquisition and Entitlements
 • Financing Application Preparation
 • Affordable Housing Program (AHP)
 • HOME Investment Partnerships Program
 • Multifamily Housing Program (MHP)
 • Tax Credit Applications and Execution
 • Tax Exempt Bond Financing
 • Rental Assistance Demonstration (RAD)
 • Construction Loan Close
 • Permanent Loan Conversion
 • Construction Management Oversight
 • Strategic Marketing and Lease Up
 • Property Management
 • Year 15 Tax Credit Deals
 • Portfolio Analysis