Paano naming kayo matutulungan +852 5808 0333

Makipag-ugnay sa amin

 

Hinihikayat naming kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng anumang paraan ay maginhawa para sayokung ano gustuhan mon a ipinadala sa amin ng mensahe sa pamamagitan ng aming website,mangyaaring kumpletuhin ang form sa page na ito

Kami maghahanap pabalik sa pagdinig mula sa iyo,at tutugon sa inyong kahilingan sa loob ng 24 oras

Terra International Realty LTD

1102/ F – The Lee Garden 1
33 Hysan Ave, Causeway Bay
Hong Kong

Ipadala sa amin ang isang mensahe

 

Name and Surname

Message