Paano kami makakatulong? +852 5808 0333

Makipag-ugnayan sa amin

Hinihikayat namin kayong makipag-ugnayan sa amin sa paraang pinakamadali para sa inyo. Kung nais ninyong bigyan kami ng mensahe sa aming website, mangyari po lamnag na kumpletuhin ang form sa pahinang ito. Kami ay nagagalak na makapanayam kayo at kami ay sasagot sa inyong request sa loob ng 24 hrs.

Terra International Realty LTD

1102/ F – The Lee Garden 1
33 Hysan Ave, Causeway Bay
Hong Kong

Ipadala sa amin ang isang mensahe

 

Name and Surname

Message